Український культурний фонд

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Реалізовані проекти PPV Knowledge Networks для Українського культурного фонду:

— Стан розвитку дизайну в Україні (2019)

Аналітичне дослідження, мета якого є визначити поточний стан та перспективи розвитку ринку дизайну в Україні.

— Пропозиції щодо Українського культурного фонду (2018)

Пропозиції до організації діяльності Українського культурного фонду: роль, програмних напрямків, критеріїв відбору проектів, квот тощо.