Результати опитування Payscious (2020)

Payscious — сервіс свідомої підтримки українських операторів культури.

Ідея Payscious виникла через те, що нині в Україні немає способів підтримувати креаторів / митців регулярними внесками через одне джерело. Амбіція команди Payscious — побудувати зручну платформу для підтримки української культури.

У квітні 2020 року під час заходу «ХАТАтон Hack the Culture», який проводили за програмою House of Europe, і сформувалася команда проекту Payscious. Під час цього хакатону провели перше опитування внескодавців, результати якого стали базою для подальшої роботи над сервісом.

Основна мета дослідження — визначити готовність внескодавців підтримувати операторів креативних індустрій. Дослідження не є репрезентативним. Воно спрямоване на визначення ключових і визначальних питань фінансування ОКІ, які слід досліджувати глибше в майбутньому. Період проведення опитування: 14 серпня — 8 вересня 2020 року. Загальна кількість респондентів опитування — 108 осіб, із них респондентів-внескодавців — 70.

Результати опитування опубліковано у двох аналітичних матеріалах:

  • Частина 1. Внескодавці
  • Частина 2. Оператори креативних індустрій

Матеріал підготовлено в рамках реалізації проекту «Payscious — промоція підтримки культури індивідуальними внескодавцями», що підтримується Європейським Союзом за програмою «Дім Європи» (House of Europe) та втілюється Громадською спілкою «Центр «Регіональний розвиток».